آیا تا بحال سرود غرور آ میز رئالی ها برای لادسیما رو گوش دادید.اگه گوشش دادین پس دانلود کنید تا داشته باشید و اگر گوش نکردید دانلود کنید تا اگر رئالی هستید به خود افتخار کنید.شما هم اکنون میتوانید این سرود را از گتوند دانلود دریافت کنید.

    

دانلود آهنگ به صورت تصویری با حجم 20.75 مگابایت

دانلود

متن و ترجمه

شعر به زبان اسپانیایی

De las glorias deportivas
que campean por España
va el Madrid con su bandera
limpia y blanca que no empaña
Club castizo y generoso,
todo nervio y corazón,
veteranos y noveles,
veteranos y noveles,
miran siempre tus laureles
con respeto y emoción
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
Noble y bélico adalid,
caballero del honor.
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
A triunfar en buena lid,
defendiendo tu color
¡Hala Madrid!, Hala Madrid!, Hala Madrid!
Enemigo en la contienda,
cuando pierde da la mano
sin envidias ni rencores,
como bueno y fiel hermano
 
ترجمه فارسی
 
با ستاره های ورزش 
که در اسپانیا فراوان اند
پرچم مادرید به اهتزاز در می آید
درخشان و سفید افول پیدا نمی کند
 
باشگاهی خالص و بخشنده
در تمام قلب ها و فکرها
پیر و جوان
پیر و جوان
مراقب شهرت تو
احترام و احساس
 
یالا(حالا) مادرید یالا(حالا) مادرید 
قهرمانی شریف و جنگجو
شوالیه ی افتخار
یالا(حالا) مادرید یالا(حالا) مادرید
بردی قاطع و بی حرف 
دفاع از رنگتان
 
یالا(حالا) مادرید یالا(حالا) مادرید یالا(حالا) مادرید
دشمنان در رقابت 
می بازند زمانی که دست می دهند
بدون حسادت و غضب
به خوبیه برادری با وفا
منبع:ورزش 11