مگر می شود در جای سر الکس فرگوسن ورزشگاه الدترافورد نشست و حریف را با شعار هایی وحشت آور نترساند،مگر می شود در خیابان سر الکس فرگوسن روبه سوی الدترافورد داشت و شعر افتخار،افتخار، من یونایتد را نخواند.مگر می شود سر الکس فرگوسن در جایگاه ویژه نشسته باشد و در حالی که آدامس می جود شعار افتخار، افتخار من یونایتد را همراهاو سر نداد.شعار Glory , Glory یکی از معروفترین شعار های ساخته شده در بریتانیا است.اولین آهنگ ساخته شده با این نام آهنگجنگ داخلی آمریکا ما بین شمال و جنوب بوده است. قبل از یونایتد چند باشگاه این آهنگ را با جایگزین کردن نام باشگاه خود ساخته اند. اولین باشگاه که این کار را کرد باشگاه، هبرنین اسکاتلند بوده است. بعد از آن باشگاه های تاتهام هاتسپر و لیدز یونایتد این کار را انجام داده اند. آهنگ باشگاه یونایتد در سال 1983 و قبل از فینال اق ای کاپ آن سال خوانده شد و شعر آن را فرانک رن شاو نوشته است.

(برگرفته شده از ورزش 11)

شعر انگلیسی


Glory, glory, Man United,
Glory, glory, Man United,
Glory, glory, Man United,
As the reds go marching on, on, on.
Just like the Busby Babes in Days gone by
We’ll keep the Red Flags flying high
You’ve got to see yourself from far and wide
You’ve got to hear the masses sing with pride
United! Man United!
We’re the boys in Red and we’re on our way to Wem-be-ly
Wem-be-ly! Wem-be-ly!
We’re the famous Man United and we’re going to Wem-ber-ly
Wem-be-ly! Wem-ber-ly!
We’re the famous Man United and we’re going to Wem-ber-ly
In Seventy-Seven it was Docherty
Atkinson will make it Eighty-Three
And everyone will know just who we are
They’ll be singing ‘Que Sera Sera’
United! Man United!
We’re the boys in Red and we’re on our way to Wem-ber-ly
Wem-be-ly! Wem-ber-ly!
We’re the famous Man United and we’re going to Wem-ber-ly
Wem-be-ly! Wem-ber-ly!
We’re the famous Man United and we’re going to Wem-ber-ly
Glory Glory Man United
Glory Glory Man United
Glory Glory Man United
As the Reds Go Marching On! On! On!
As the Reds Go Marching On! On! On!
As the Reds Go Marching On! On! On! 

ترجمه فارسی


افتخار،افتخار،من یونایتد

افتخار،افتخار،من یونایتد

افتخار،افتخار،من یونایتد

به عنوان یک قرمز پوش قزم بردار به سوی جلو

درست مانند پسران بازبی(سرمربی سابق منچستریونایتد) در روز هایی که رفتند

ما پرچم های قرمز را بالا نگه خواهیم داشت

شما می توانید خودتان را از دور به خوبی ببینید

شما می توانید آهنگ باشگاه را با افتخار بشنوید

یونایتد! من یونایتد

ما پسرانی هستیم در لباس قرمز و روبه سوی ومبلی داریم

ومبلی، ومبلی

ما من یونایتد معروف هستیم و به سوی ومبلی قدم برمی داریم

ومبلی،ومبلی

ما من یونایتد معروف هستیم و به سوی ومبلی قدم برمی داریم

در سال 77 تامی دوچارتی ما را قهرمان کرد

رون اتکینسون در سال 83 افتخار را برای ما آورد

همه می دانند ما که هستیم

ما آهنگ دوری دی به نام Que Sera Sera را خواهیم خواند

یونایتد! من یونایتد

ما پسرانی هستیم در لباس قرمز و روبه سوی ومبلی داریم

ومبلی، ومبلی

ما من یونایتد معروف هستیم و به سوی ومبلی قدم برمی داریم

ومبلی،ومبلی

ما من یونایتد معروف هستیم و به سوی ومبلی قدم برمی داریم

افتخار،افتخار،من یونایتد

افتخار،افتخار،من یونایتد

افتخار،افتخار،من یونایتد

به عنوان یک قرمز پوش قزم بردار به سوی جلو

به عنوان یک قرمز پوش قزم بردار به سوی جلو

به عنوان یک قرمز پوش قزم بردار به سوی جلو

با تشکر فراوان از سایت ورزش 11

لینک های دانلود

لینک دانلود از سرور ترین بیت

 

لینک دانلود از سرور پیکوفایل